Tags

, , ,

大行紛急推「冧把」供客瘋炒 恒指升穿21000 直逼牛熊線

【明報專訊】近日市場氣氛轉好,各大行暫時將年初「先低後高」的港股預測拋諸腦後,紛紛出報告調高大小股份目標價,提供大量「冧把」供客參考。……

…… 去年底還對股市保持審慎的瑞銀中國策略師唐志剛於周一(2月6日)發表報告,推介10大買入股份,3日之後全部錄得升幅。其中以安踏(2020)表現最為標青,累積升23.2%,同時獲點名的金隅(2009)及保利協鑫(3800),股價亦彈升逾13%(見表)。……

(http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120209/News/eb_eba1.htm)

瑞銀唐志剛2月6日推介買入10大股份

我最愛就是看到這些 numbers!不是因為我可以不用腦跟住買,這一年來的市場對我的密集式訓練已經教曉我跟風買 number 通常都是沒有好下場的!所以我對這些推介已經免疫了。但由於我做的是技術分析,我需要這些 number ideas 去從香港幾千隻股票中發掘出圖表上有 potential 的。要知道大部份的圖表 (我) 看出來都是無乜 conclusion,看不透是升是跌,所以可以做的就是多看圖,希望從中見到一些靚圖表又靚價的股票,尤其是現在個市已經升了這麼多的時侯!要高追就一定要從圖表中找出還可以高追的理由。

講開又講,這幾日見到個市唔上唔落,我個心都有d十五十六… 不過今日諗,如果一隻股票由高位大跌後在低位整固,還要有超大成交都跌唔落,我會視這為見底 signal,再留心它是否真的轉勢。現在的恆指是不是正正在做這個的 opposite?低位大升後… 高位整固…… 超大成交都升唔上……… 請注意:國企已率先跌破高位徘徊區底部 11500!