Tags

, , , , , , , , , , ,

讀財經版,很多時會見到類似下面這樣的推介:

XXX股,現價$10買入,上望$11,$9止蝕。

首先,之前都好似寫過,股票「估」票,除非你就是個莊,否則大家買股票的時候其實都是估估吓 (雖然你個一刻可能120%覺得 sure win)。如果買一隻股票,預計 賺錢 upside 是10%,睇錯止蝕的 downside 又是10%的話,等於一蚊搏一蚊,即是買兩次贏一次輸一次的話,埋單都是要蝕經紀佣,小弟就覺得值搏率未免低了點。這樣說,不代表隻股票唔會升,只是個買入價有點瑕疵。

通常要有最少1:2的值搏率 — 即是止蝕輸$1的話,目標回報有$2 — 小弟才會考慮落注,1:2 這麼普通的回報還要是大大隻好穩陣的股票我才肯買呢!不過,在這個大茶飯的時代,實情是就算次次讓你無風險買入,但目標回報只有10%的話,真的未免太不值得了!

大茶飯的時代就當然是要食大茶飯!

你的目標應該是要找下一隻 241 (阿里健康)、1833 (銀泰)、388 (港交所)、1766 (中國南車) 等等等等!還要識於微時買入,綁好安全帶,坐足全程賺它一倍… 兩倍… 五倍… 十倍!!!老實講,個市郁得咁快的日子確實是十年一遇 (上次是2007年),你是有心轟轟烈烈撈一把,最重要就是懂得控制風險得來要夠貪心!所以如果你有一隻賺硬 (真的?!一笑) 但只得一成回報的貼士的話,可以留番你自己旁身,小弟就不要了。 =D  銀泰 (1833.HK) 這兩個月最多升近4倍!

最後,早幾個星期有些朋友問前程 (you know who you are),小弟相中了隻光大控股 (0165.HK),見它成功突破了2009年接近$26的高位,量度升幅目標見$40,不過無諗過咁快已經升了升幅的一半。這個週末做了點功課,分享吓。除了看好突破$300大關的388 (其實全香港人都看好啦?) ,見到隻國藥 (1099.HK) 疑似突破2010年創下的 $38.7 歷史高位,4月抽上來,5月做埋個後抽,perfect!成功突破 $40 整數位的話,量度升幅我會等 $60。

光大 (0165.HK) 突破2009年高位

國藥 (1099.HK) 創歷史新高

利申:165、388、1099、1833 全部有貨。最好我這裡一唱再巴巴聲升上去啦!

Please come and like my Facebook Page if you find my blog interesting: https://www.facebook.com/jailbreakplato