Tags

美股昨晚又平開扮無事,當我上床入睡後就開始大插,道指又跌200幾點!望吓個恐慌指數 VIX Index,昨日一舉升破了過去兩年大約在 20-22 點的n個高位,收 24.64,如果齋睇圖是破頂,即是有排升?!VIX 升,通常即是股票跌!

恐慌指數 VIX 創2年新高

諗住香港個市都會跟住跌,點知昨日跟今日都是先低後高再跌返落去,手痕買了的熊仔慘被挾死!

其實何指美國的恐慌指數上升中,香港的又何嘗不是?

你懂的……

Please come and like my Facebook Page if you find my blog interesting: https://www.facebook.com/jailbreakplato