Tags

, , , , , , , ,

過去這星期,港股就有如入了天堂。每日亮麗地日升百點,頭也不回地升了近1000點了。雖然我跟大部份人心裡想的都一樣:升得差不多啦?不過,眼見散戶們仍然是死心不息買熊證,似乎短線只會有調整,不似會大跌。現在個市這種氣勢,小弟就認為就算覺得畏高但死都不要沽空!情願有點耐性等回落再買貨。

似乎散戶仍有點忿忿不息看淡大市

這星期爆升的內銀、內房、內險、資源股等等,我梗係全部都…… 無啦!(除了那些倉底貨) 還好我業績前買了些友邦 (1299.HK) 和港交所 (0388.HK) call,成績都不算太落後;不過,我上星期五小心翼翼地走晒了!眼看這兩天 388 又再爆多 $10,可恨呀~~~ 仲有,7月中講過自己已身體力行買了 2823.HK call 等歐美資金來炒滬港通,想不到原來「一講曹操,曹操就到」這金句連老外都 apply 的!也讓我賬面上執了D啦!

A股過去一週跟港股一樣強勢

言歸正傳,上星期跟個朋友吹水,他沾沾自喜的話低位買了新鴻基隻公司輪 (1441.HK),貪它有 leverage,引伸波幅又低;雖然股價最近受公司老闆郭氏兄弟的官司影響,大大落後長實 (0001.HK),但已經賺了不少!

今年4月才發的新地2016年到期紅輪

其實我是老早就知道這隻輪的,因為老爸有些倉底新地 (0016.HK) 股票,所以有一日收到了隻紅輪還問我那是乜東東。無奈我看淡樓市所以就連本地地產股都懶得睇,走寶了!

如果你比較過去10年新地跟長實的股價,兩人就有如孖公仔手拖手 — 直至過去一年,新地股價開始大落後!

新地股價過去一年大落後長實

小弟認為原因有二:

1) 以往新地、長實都是做地產的,但過去幾年,李生已經經長實的各間 subsidiaries,加大投資穩定回報的公用業務的比率,同時積極賣資產,如屈臣氏和賣不成的百佳;而新地就繼續集中做老本行地產。似乎股民和 fund 佬們已經用腳去投票他們看好那一種做法。

2) 郭氏兄弟的官司雖然與新地無直接關係,但這樣一間家族式經營的公司,老闆們捲入一單咁嚴重的官司,點都有d影響。也不排除有些基金因此不敢、不想、不能買新地,或索性換馬到咁高咁大的長實去。

小弟認為,如果你認同滬港通就是港股今年下半年牛市的催化劑的話,現價買新地的 risk-reward 是相當高的。有耐性的 (或者好似我咁無乜錢的),可以等官司完結前一個月才入貨 (好似話10月完,不肯定),我估官司一完,不論郭氏孰勝孰負,就會是新地股價振作之時!

Please come and like my Facebook Page if you find my blog interesting: https://www.facebook.com/jailbreakplato