Tags

創板新股首日買入 六成損手

【本報訊】高追創板新股,六成蝕錢收場。港股陷股局,全配售上市的創業板新股市場逆向瘋狂闖高,繼周一掛牌的華星控股(8237)狂飆1.6倍之後,昨日上市的百本醫護(8216)高開4倍,並一度勁飆4.4倍,收市報1.92元,較配售價0.5元,勁升2.8倍。
本報統計,過去一年掛牌創板股有逾四成均高開逾一倍,惟以昨日收市價與首日掛牌開市價比較,則多達62.5%掉頭潛水,高追風險極高。華星昨瞬即挫逾一成,散水味濃。

 
近年高追創板新股賺蝕比例

百本全配售 小圈子炒作

統計過去一年24隻全配售在創板上市的新股,全數首日均錄得可觀升幅,以倍數幅度開價的股份多達10隻,比較配售價的累計至今變幅,僅四隻潛水,有10隻的升幅更以倍數計。不過,在掛牌後才可買入的散戶,若在開市價買入,損手比例卻高達62.5%,累積跌幅超過40%的創板新股,比例更高近四成;若不幸在掛牌日高位入貨,至今損手比例更達75%。
更甚的是,創板新股第一口價越叫得高,至今累計跌幅越大,開高超過兩倍者更已全數回吐至少四成,如今年1月上市的東方匯財(8001)及去年10月上市的新銳醫藥(8180),雖然賬面累積升幅仍達52%及1.3倍,但前者掛牌日高開3.3倍,至今已回吐65%升幅;後者掛牌高開3倍,追入者至今要損手43%。
獨立股評人陳永陸表示,全配售新股只有一小撮人持有,「佢哋完全知啲股係邊,非圍內人根本拎唔到股份,第一口價佢講嘅啫,完全鬥博、純炒,散戶想賭嘅就悉隨尊便,我就唔建議炒」。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦指,以昨日掛牌的百本醫護為例,獲配股的機構投資者僅143人,股份鑊氣完全視乎「呢班人想玩到幾時」,介入的散戶「好難搵到着數」。
正在招股的主板新股,綜合證券商資料,首日公開發售的電子元件電商平台科通芯城(400)錄近2.7億元孖展額,超購0.7倍;內地男裝品牌虎都(2399)孖展未足額,但據悉國際配售已超購。
另外,昨掛牌的迪信通(6188)及城建設計(1599)表現兩極,分別潛水4.3%及上升9.5%。

(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140709/18793460)

如果你不是有份圍飛的話,就不要胡亂炒配售上市的創業版股票了!

Please come and like my Facebook Page if you find my blog interesting: https://www.facebook.com/jailbreakplato