Tags

趣BLOG BLOG:財演被碌爆卡 值唔值得?

約三年前,寫過一篇題為〈財演指數股中伏機會高〉的文章,有興趣朋友自己按回以下網址重閱,http://hk.apple.nextmedia.c……state/art/20111030/15753378,今次再寫,統計了今年4至5月份,合共34個交易日的十大升幅及跌幅榜中,被專欄作家、財經演員當日「寵幸」的數據。

大升或大跌 約三七之比

由於每日升跌榜中,部份股份成交額只有數十或數百萬元,散戶參與程度明顯不高,因此今次只計及大額成交的大升大跌股。合共680隻股份中,只有約13%(89隻),成交超過1,000萬元,升跌幅榜分別有53隻及36隻。
股榮用慧科搜索(WiseSearch)協助,89隻活躍大升大跌股中,當日獲財演在全港主要報刊及雜誌點名唱好的,共有33次。即推即中招、打入十大跌幅榜共有23次,佔比七成;至於有眼光貼中十大升幅榜的,則有10次,機會率三成。
表面上,數字代表了,大家跟財演買股仔,買中大升或大跌的機會約三七之比,再細心分析,其實23次即推即瀨嘢個案中,只牽涉到12隻股份,原因是當日股價暴瀉之時,巧合地有兩位甚至三位財演齊齊吹捧,股份受唔起如此祝福,即推即死。反觀10隻點石成金的推介,無一財演重複,好運成數頗高。
曾淵滄教授上周提及,「星美文化(2366)上周三急跌,想來想去也想不明白,近日此股明明同時有多位股評人一齊推介,為甚麼會大跌?難道有人真的想坑害這麼多股評人?目的何在?」上周三星美瀉37%,同日有三位專欄作家推介(不包括教授),理由不外乎貨源歸邊、價殘值博、供乾好炒,結果真係攬炒。

面係人哋畀 架係自己丟

經常鬧股民聽完冧巴唔做功課,但畀冧巴的人有冇責任呢?作為財演,股榮認為不能推卸。財演的信用度每況愈下,被網民嘲笑,其實只是自己整死自己。當然,股民買賣,最後的決定權是在他們那裏,他們要為自己的行動負責,不過被騙多一、兩次,財演的信用會破產,無論你以往推介有多好。
很多時,莊家或有心人會同財演搭膊頭、食餐飯,然後叫你美言兩句,看起來無傷大雅,又畀到人情。但要記住,面係人哋畀嘅,架係自己丟嘅,被人抽完水利用完,自己的信用卻被碌爆卡,值得嗎?以往網絡未發達前,出了事可能只有行內人知道,但在資訊氾濫的年代,網民真的會起你底,隨時一Q清袋。
借用葉劉5月初對張炳良的金句作尾,送給各位專欄作家及自己,「人講你就信?咁大個仔!」

股榮

(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140525/18731560)

財演

讀報紙雜誌的財經專欄,參考好了,要是認真相信,你就輸了!

Please come and like my Facebook Page if you find my blog interesting: https://www.facebook.com/jailbreakplato