Tags

,

點股壇:金保利食大茶飯

金保利(686)配售新股予惠理基金及銀華基金,為一個月內第三次集資,反映市場支持金保利,是次配售新股5,500萬股,每股作價1.7元,集資9,350萬元。9月27日發行2016年5厘美元可換股債券,集資3.87億元,換股價1.6元。9月13日發行五年無息可換股債券,集資2.32億元,換股價同為1.6元。
金保利持續收購太陽能業務,以太陽能發電站為主,當時只發行新股及可換股債券支付,手頭已有多個項目,至今項目總發電量近3,000兆瓦(包括部份框架協議),其中兩個項目已發電連網。
國策已預計太陽能裝機容量於2015年前由21吉瓦上調至35吉瓦,並作出補貼以鼓勵發展,經過太陽能組件多年變動,價格已處於合理水平,有利於電站發展。
金保利現已有120兆瓦發電連網,收購時已獲保證2013至15年盈利不少於4.95億元,不計其後收購的項目,2013年上半年的虧損,已撇除商譽影響,但資本支出龐大,必須有良好財政支持。金保利主要股東為招商局,可以信賴,而惠理基金又是無寶不落,更增加市場的信心。
金保利昨收1.9元,預料短線可見2.2元,跌破1.7元止蝕,對於金保利不宜過份短炒,中長線會是大茶飯。

齊明

(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131011/18459157)

其實小弟都吼了這股兩個星期,因為它9月尾開始成交大增,挑戰1月尾時抽高再大陰燭回落的 $1.83 高位。

金保利新能源 (0686.HK) 1年日線圖

再睇遠d,這亦是3年前的高位!再再睇遠好多,原來 2008 年的高位亦是大概在 $1.8 – $2 這個區間!!如果這隻金保利可以一舉衝破這個用了6年時間形成的大三頂,威力真是唔講得笑!!!

再再再從另一個角度睇,其實它自 2009 年開始走著一個超大型的上升三角形形態,所以雖然9月尾時仍股價未升得穿今年1月的高位,但因為保持著一底高於一底,當時我已決定小注入點貨!

到上星期五,隻686終於一支大陽燭升穿了 $1.83 這個短線關鍵位!為免這只是 fake 我的假突破,我耐心地等多3日,睇你隻衰嘢會否跌番落來!果然,星期三時它作勢跌穿 $1.83,但又一個假身企番穩!這時候我就決定 double 我的注碼!

現在我就靜靜地等它升穿埋 2008 年的頂位兼心理關口整數位 $2,穿 $2 後我估它就會化身一支火箭大爆發!依書直說,由 $0.5 的三角形低位計起的量度升幅,最樂觀的目標價是 $3.50,這亦是 2007 年高位的大阻力。

金保利新能源 (0686.HK) 8年週線圖

至於貼在上面的「基本分析」,我其實一d都無留意呢,僅僅是俾大家參考吓…… 😛

Please come and like my Facebook Page if you find my blog interesting: https://www.facebook.com/jailbreakplato