Tags

,

永義實業尋求股東批准出售農行股份,出售或收購港交所股份

欄名:業務狀況

《經濟通通訊社30日專訊》永義實業(00616)公布,公司現持有400萬股農行(01288)(滬:601288)股份,佔農行已發行股份0.0012%。董事會正考慮,按最低價每股2.2元,出售部分或全部股份,較農行股份最後交易價3.29元折讓33.13%。股份平均買入價為3.01元,預計若果按最低價出售,則預計扣除開支前,虧損563萬元。

公司又表示,現持有港交所(00388)約44.6萬股股份,約佔已發行股本的0.039%。董事會正考慮,按最低價每股110元,出售部分或全部股分,較港交所最後交易價119.1元,折讓7.64%。股份平均買入價為142.16元,預計若果按最低價出售,則預計扣除開支前,虧損1434.6萬元。

同時,董事會又考慮以最高每股140元買入港交所股份,較最後收市價溢價17.53%。

上述建議需要尋求股東批准。董事會指出,交易旨在平衡集團證券投資組合。

(http://www.hket.com/eti/inews/content/106237)

賣股票的老闆當然是笑騎騎!

隻農行大大隻,業績OK,除非今年9月10月有股災,為乜要將「最低價」定得這麼低賤賣?

隻港交所仲好笑。一方面好似要急賣,手揸那區區的44萬股 (上星期五全日成交都有200萬股啦!),折讓7%都肯賣;另一方面又好似非常看好港交所前景,17%溢價都肯追。

擺明車馬「高買低沽」要公司蝕錢,加上這隻股票「一年一供(股)」的習俗,認真是你買埋我個份啦!

(嘩,你睇吓幅8年股價圖!2007年高位係……)

永義實業8年圖的高位是......

永義實業8年圖的高位是……

Please come like my Facebook Page if you find my blog interesting: https://www.facebook.com/jailbreakplato