Tags

, ,

女神tea time:中秋賞月可投保

中秋節就到,月餅廣告空群而出,陳豪、Cool魔月餅海報隨處可見,不過,論最爆嘅,一定係富豪酒店旗下月餅品牌。平面廣告中只見一赤裸上身猛男,兩嚿胸肌六嚿腹肌極為吸睛,但配合佢擘大個口食月餅動作……未免太重口味。
企業要食中秋條水,唔一定只係賣月餅。強國科網王者阿里巴巴聯同Allianz公佈今日推出,史上第一個「賞月險」。只要你投保,如果中秋因天氣問題,你錯失中秋賞月美景,咁就有得賠。
賞月險分兩種package,投保20元(人仔.下同),喺賞月城市(上海、廣州或深圳)中秋賞唔到月,賠50元;另一種係投保99元,賞月城市有41個,賞唔到月賠188元,仲有冰皮月餅同中秋一日意外保送。
抵唔抵真係見仁見智嘞,但賞月險極具創意,夠gimmick。阿里只係花少少錢,就已為淘寶保險做到一次大型宣傳。仲話將來會推出「單身險」、「愛情保鮮險」之類嘅保險。
阿里繼餘額寶後,今次再推震撼性服務,可見公司創意爆棚,相信搵錢潛力一流。假如佢真係喺香港上市,的確一抽無妨。

Fifi
本欄逢周二、四刊出

(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130827/18396375)

賞月

我認為這不是「保險」,這是賭博!

買下雨的保險、打風的保險、溫度的保險我明白:有一些人,例如農場東主,睇天做人,真的需要為他的農作物收成買個保障。但有什麼人會因為中秋看不到月亮而有損失?有的,肯定有,但不多。但求一年一次見嫦娥的大情癡?靠月光晚上讀書的窮書生?又或者等月完出末的大人狼?!

我肯定買得這個「保險」,99% 只是爛賭或者是「幾得意喎,我又買 $20 玩吓先」的人。保險公司這樣子掛羊頭賣狗肉,咁到得??