Tags

,

iBond最多只獲兩手
歷來最少 業界料開價遜色

【本報訊】政府發行的第三批通脹掛鈎債券(iBond、4218),昨公佈認購及配發結果。是次共收到52.08萬份有效申請,所有有效申請人均可獲分派一手債券。認購多於一手申請有共49.33萬份,經抽籤後,92%(約47.92萬份)申請人獲配發多一手債券,意味今次iBond最多僅獲分派兩手,為三次iBond分派中最低。 
記者:董曉沂

參考上兩批iBond近日債價,表現相當失色,首批iBond(4208)昨報101.95元,次批iBond(4214)則報104.3元。

下周二上市買賣

由於iBond派息參考通脹水平,適逢昨日政府公佈5月份本港消費物價指數(CPI,即通脹),按年上升3.9%,升幅較4月份的4%有所回落。以今年首5個月計,通脹數字為3.8%。首兩批iBond發行時,通脹處於4%以上,業界估計,第三批iBond開價表現會較遜色。
第三批iBond下周一可在場外OTC交易,下周二(25日)在二手市場上市,並開始進行買賣。配售銀行及香港結算公司將按發行通函中所列出的時間表,個別通知申請人配發結果、適用的認購款項,以及申請款項中任何退款的金額。
最新一批iBond共收到52.08萬份有效申請,申請宗數較第二次iBond(4214)的33.6萬宗高55%;認購金額則錄得396.27億元,超購2.96倍,較第二次iBond的超購4倍為低;認購宗數增加但金額下跌,反映不少人啟動「人頭」策略認購。
每手一萬元的iBond,每六個月派息一次,定息機制分兩部份,一為定息1厘,二為浮息,浮息按最近六個月本港消費物價指數(CPI)的平均數算出,以較高者為準;參考月初宣派第二次息的次批iBond,派息率為3.73厘。
由於近日市況異常波動,加上低息環境持續,市民以至一般投資者均難以覓得穩陣而又有不俗回報的投資,令是次iBond認購人數創新高,最高獲派手數則為3次發行iBond中最低。

陳永陸:若加碼 102元始值博

獨立股評人陳永陸表示,近日市況風高浪急,估計iBond上市時最高可見104、105元,他建議,若是用閒錢投資,又無其他心水投資項目,投資者可長揸到尾,收盡息;否則投資者首日應沽出賺餐「茶錢」。至於想加碼的投資者,陸叔認為,見102元才有值博率。
訊滙證券行政總裁沈振盈認為,倘投資者流動資金不太充裕,適宜擇價而沽,如果希望追逐較高回報,更可考慮將沽出資金換碼至股票市場。他解釋,因為股市跌至現階段,不少股份的估值已經非常吸引,回報隨時較iBond派息吸引,惟他強調,若不熟股票市場運作,則持有iBond至到期更佳。

(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130621/18306731)

iBond 3

一、想長揸收息的,咪長揸囉;

二、想短炒的,不必跟大圍一起星期二一上市就急急沽貨。因為好多人都心急沽,supply 多自然會推低個價。可以等一兩個星期,甚至更長時間,應該每股可以賣高幾毫一蚊 (係呀,每手都係多$100咋);

三、想加碼收息的,算吧啦!你倒不如拿去銀行做定期!最近半年結前多間行都做緊 promotion,港元定期可以有1厘以上,人仔就更高啦!

講番今日個市,被A股拖著後腳彈都無得彈。雖然周線圖還有4日才分曉是否跌破中長期上升軌,但我週末的「希望」情緒都被搞到就快變「絕望」。昨日講到明今日要高收才考慮撈底,現在唯有「袖手旁觀」,以不變應萬變,繼續等。

上證又去揾建國底?

上證又去揾建國底?

恆指好友反攻...失敗...

恆指好友反攻…失敗…