Tags

, , , , , , , , , , , ,

過去兩個星期香港股市認真麻麻,5月中見 23500 後一直反彈無力。不過其實個市跌得來又不是全面崩盤,有些版塊都不知做得幾好,例如內房殼股 (0169.HK、0337.HK、0535.HK、0978.HK、2088.HK),隻 169 夠膽死可以7日升1倍,3個月升10倍,喪到無朋友!

隻169三個月升10倍...

另一個正路一點的強勢版塊就是科技股,大代表有騰訊 (0700.HK) 和聯想 (0992.HK),小代表網龍 (0777.HK) 和金山 (3888.HK)。好彩我都在爆升之前買了少少 3888.HK,有份分不用眼光光眼紅人家賺得盤滿砵滿~~

股票 30/4 收市價 31/5 收市價 升幅
騰訊 (0700.HK)  $     266.20  $     307.80 16%
聯想 (0992.HK)  $         7.09  $         7.99 13%
網龍 (0777.HK)  $       11.40  $       18.00 58%
金山 (3888.HK)  $         8.93  $       13.06 46%

但這幾天實在有太多太多太多的報導話「睇好科技股」,多到我有點怕怕!雖說「升市莫估頂」,但如此下去,越來越似是一個接火棒遊戲!之前的日經指數有版你睇,所以我一定 set 好個止賺/止蝕價 (不太情願賣的話最多 set 低少少);又或者望實高位有沒有散水的兆頭 — 好似昨日 3888.HK 頗大成交造一支倒轉鎚頭,未來數天要睇實會否 game over!免得當大戶們炒完散水之時,無錢落袋之預還要倒蝕!

科技股超級熱炒,高位追會否是接火棒呢?