Tags

這篇 blog 本來是今早寫好的,當時恆指還是在不上不落。點知下午3點A股收市過後個市就衝穿了 23000 點!不過都 OK,現在仍未算站穩 23000 樓上,仍有機會會回落。

如無意外,恆指上月的 21423 應該是一個低位。如果現在是牛市,未來一兩個月起碼應該上去挑戰一下 24000 點吧!

超短期看,23000 點卻有點牢不可破的感覺。

首先,最基本的心理作用,逢整數點位就有一股「心理作用」。但更科學化的理據卻是恆指期權的博弈。先看即月的 call option,最重貨在 23000 點,有 4700 多張,不算太多,而 23200 點亦有 3300 多張。再看下個月6月份,6月是半年結,累積落的期權數目特別多!6月的 23000 點 call 就已經有接近 8000 張!23000 – 23200 肯定是角力的重要地帶,即使今天恆指輕輕升穿了 23000,仍不似這麼容易就可以徹底打破。

5月恆指 call option 有共7000多張在 23000 和 23200

5月恆指 call option 有共7000多張在 23000 和 23200

6月恆指 call option 單單 23000 就已經有近 8000 張

6月恆指 call option 單單 23000 就已經有近 8000 張

現在中証監的肖鋼開始出口術托內地股市,香港重新有大型新股 IPO 出場,恆指走勢上亦走強,一但有一天裂口上穿 23000 – 23200 區間,可能就會由補倉盤帶動越升越有!現階段炒個股隨你心水,創新高的強勢股日日有;但炒大市的現價入值搏率似乎一般,倒不如一就等大市回4月前高位 22500 才入市 (但未必咁容易到),一就等大市明確上穿 23200 才追入 (可能係聽日都唔出奇!),都只不過比現在少賺 100 多點。

恆指4月尾已經升穿了維持兩個多月的下降通道

恆指期權資料 -> http://www.hkex.com.hk/eng/stat/dmstat/dayrpt/hsio130506.htm