Tags

,

曾幾何時,數碼通 (0315.HK) 是一隻又高息,又識升的股票。不過,過去一年多已經只懂得在 $12-17 之間游走。今天收市價 $12.92,無疑看似幾吸引,但你問問現在的數碼通用戶,它的網絡質素已是大不如前,收得差之餘有時候還會突然無晒信號!我覺得可能是過去幾年人人都改變了生活習慣改用手機上網,數碼通的網絡極限已經用爆晒!但難道他的 CEO 會走出來認講「我們的網絡已 overload 啦,大家請自律慳d用呀!」

數碼通 CEO 黎大鈞

5年前很多人會叫用3的朋友:「快d轉 smartone 啦!」今日我好想跟我的朋友講:「不如一齊由 smartone 轉走啦!」

數碼通過去一年多有波幅無升幅