Tags

成日話全球印錢,銀紙犯濫。A股是封閉市場,又多古惑仔在圈錢,阿爺的水喉時開時閂,股市升不起還說得過去。但港股是國際市場,資金自由出入,全世界的大鱷都來揾食,就算被A股牽著鼻子走,都未至於落後得如此厲害!聽專家話「港股得10倍PE好抵買」都聽了年多兩年,何解美股日股咁靚仔,港股就咁樣衰?

早兩天在 iMoney 讀了湯文亮的《投資物業忌捨近求遠》,內容大致是叫大家如果要在外地買樓要小心點,尤其不要只聽了 sales 的甜言蜜語就「落答」,因為當你隔山打牛買物業時,簡單如街頭旺、街尾頹你都可能不知道,很容易中招;加上要遙遠控制買買賣賣,被人食了幾次夾棍你又可能不知道!最後,就算是在香港買樓買舖,最好也是買自己熟悉的地區,減低被人揾笨的機會。

講咁耐,上面兩段有什麼關係?!

我想,日本近來大大聲話加印銀紙,經濟還是一pat屎 (文雅點叫一團糟),為什麼日經指數已經彈到飛起;美國的經濟這兩年來總算是邁向復甦,但點計都不及中國 7.5% 的 GDP 增長,為什麼美國股市已經快要趕上歷史新高,中港市場繼續沉淪?其實道理可能跟湯文亮的買樓理論一樣。

美國 QE 了 n 次印錢,銀紙第一手自然是流入美國的銀行和基金。他們會首選投資在自己熟悉的美國資產,而美國樓市偏弱所以他們會揀買股票和債券。雖然現在相比之下,中港股票便宜得多,但他們為免麻煩或者被人揾笨,都不太願意大舉搬錢過來掃平貨,情願留在美國玩接火棒鬥傻遊戲。而日本這些年來超低息的 JGB 和近期股市的報復式反彈就更明顯!

所以,港股今天還是停留在當年「直通車」傳聞開動前的水平,早兩年的低位反彈查實跟 QE 無乜關係,只是 mean reversion 下的鐘擺效應。如果我這理論說得通的話,當美國逐漸收水時,希望對香港、中國的股市就應該都會無乜影響啦!

美股創新高 港股就頹到爆