Tags

,

思捷供股超額6.7倍

【本報訊】思捷(330)昨公佈集資52億元的供股結果,連同額外供股申請,集團共收到涉及約49.76億股的供股申請,超額認購約6.7倍,反應超乎預期。完成供股後,前主席邢李㷧持股量仍保持於約10.34%,持股僅少過最大股東約0.54個百分點。

LPC續成最大股東

基於思捷前景欠佳,及正值新舊管理層交替,市場原以為其供股反應將非常冷淡,甚至曾有較悲觀的分析員,擔心供股計劃能否完成,今次結果可算出人意表。通告指,思捷共收到1894份供股申請,其中843份是申請額外供股,涉及股數約43.45億股。
於供股權首個交易日、以高價沽出部份供股權的對冲基金Lone Pine Capital(LPC)亦有參與供股,供股完成後,LPC於思捷持股將保持於約10.88%,繼續是思捷最大股東。
供股股份將在下周二、即27日開始買賣。市場現時最關注,是邢氏會否再增持及重回董事局。於收市後才公佈供股結果的思捷,昨並未有跟隨大市上升,昨日無升跌,收報12.24元。

(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20121124/18078291)

唔知大家是否讀完小弟的 blog 頓然發現大美人好抵供,由市場「媽媽聲」鬧它突然抽水到突然間超購6.7倍!

我就真係「媽媽聲」啦!我放五萬大洋去抽額外供股權,結果只抽得21股!#$()*$#$&#$(* 

是次供股共分得121股,其中100股是我按比例供的…

既然抽不到平股,唯有等機會在市場中買。現在$12左右,在圖表上話貴唔貴,話平唔平,有點尷尬。諗諗先……