Tags

, , , , ,

港人港樓頭炮 喜雅呎價7700 高於區內二手 市民嗌貴

【明報專訊】為避免內地客炒高港樓,昨天開價的房協深水埗喜雅,終落實只限售予持香港身分證港人購買,屬本港破天荒的賣樓做法。雖然樓盤聲稱「實而不華」,但售價卻貴過不少同區二手私樓。以昨日公布的首張價單所見,以訂價計首批60伙平均呎價7723元,入場費更貼近400萬元。項目以抽籤形式發售,將於下月3日截止申請,並於下月9日揀樓。有代理指出,市區400餘萬元的新盤選擇不多,加上項目實用率較私人發展商項目高,預期市場反應將甚為理想。市場消息指,該盤至昨晚為止,已獲逾1000張入票。

喜雅為房協自03年推出將軍澳怡心園以來,9年來首個私樓發售項目,亦是房協在深水埗多個新盤的頭炮,項目聲稱為「港人港樓」,不會有「無謂的奢華」,開放示範單位後,連日來吸引不少睇樓客參觀,即使是昨日下午,仍有近200名睇樓客在門外排隊。

入場費近400萬 下月9日揀樓

房協於昨晚終在網上公布售價及發售安排,項目首批60個單位全部位於第2座,並以中低層單位為主,面積由567至777方呎,呎價及訂價最平單位為6樓E室(5樓為最低層),面積570方呎,兩房間隔、面向保安道美寧中心樓景,訂價399.4萬元,呎價7007元;最貴單位則為27樓F室,面積777方呎,三房間隔,享園景,訂價684.1萬元,呎價8804元。市場人士稱,房協將於今明兩日分階段加推,首階段合共推出120伙,而餘下之單位則於下月9日後再推出市場,而特色戶則於最後才推售。

房協設首2年免息二按

與私人發展商一樣,喜雅除提供建期(以訂價計)款付外,亦設即供優惠(以訂價減5%)。另房協亦提供最高樓價兩成之二按(以訂價減2%),首兩年免息,期後按息則為最優惠利率(P現為5%計)。該盤將會以抽籤形式發售,由即日起至下月3日遞交20萬元本票及認購申請表,抽籤將於下月6日進行,並於下月7日公布。

只限港人購 不設轉售限制

此外,房協亦為買家設有限制,包括只接受持有香港身分證之香港居民(但毋須為永久性居民)、只接受私人名義購買、每人限購一伙,但早前房協聲稱研究加入五年禁售期,則未包括在內。買家買入單位後亦可自由轉售。

中原亞太區總裁(住宅)陳永傑認為,今次喜雅定價屬市價推售,未有明顯「優惠」,不過,以一般單位訂價400餘萬元計,市區新盤的選擇不多,加上實用率較一般私人高,且提供二按,比較適合用家,故預計開賣反應不俗。

(http://hk.news.yahoo.com/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%B8%AF%E6%A8%93%E9%A0%AD%E7%82%AE-%E5%96%9C%E9%9B%85%E5%91%8E%E5%83%B97700-%E9%AB%98%E6%96%BC%E5%8D%80%E5%85%A7%E4%BA%8C%E6%89%8B-%E5%B8%82%E6%B0%91%E5%97%8C%E8%B2%B4-212835190–finance.html)

不知是否近來香港政府賤賣資產賣得多,所以大眾預期政府個 friend 房協賣樓時,售價應該貼近成本價多於市價?!

雖然這次喜雅是「港人港樓」,但香港始終是一個自由開放的經濟市場,如果喜雅標價偏低的話,自然就有人走過來賺差價 arb the market — 低價從房協手中買貨,再以市價出貨。結果是可能有些用家抽籤好抵買到心頭好,但亦會有眾多投機者入飛令用家中籤機會減低,再賺埋房協本應賺的錢。所以我認為房協用市價賣樓無問題亦是無得揀。

都係唔明?你諗諗香港政府將領匯 (0823.HK) 和 iBond (4208.HK) 上市後它們的股價走勢如何,明未?