Tags

, , , , , , ,

今日無乜 topic 想講,我終於明白到d財演除了要幫忙造勢推股票外,可能就是當個市悶悶地無甚好講時,就要介紹下股票湊夠字數交貨。

首先講返隻永亨 (0302.HK),我是真的星期三收市前買了,搏它宣佈派高息刺激股價,可惜夢想落空!幸好它的業績都幾靚仔,中午出業績後都有抽上,我少少地賺了$2,都好過無!

這個星期還見到3隻有睇頭的股票。頭兩隻天工 (0826.HK) 和彩虹電子 (0438.HK) 都是做了個大圓底並已破頂,成交亦相當配合,似有勢再上。其中天工更是做了海嘯後新高,應該已進入無阻力區!

第3隻意馬 (0585.HK) 就 risky d,擺明是莊家股,不過隻股仔已經跌到3底支持,值搏率都應該 ok。小小注、set 好止蝕、再有心理準備揸一段時間等莊家炒上,回報可以幾和味!